Athoscailt na Scoile - Meán Fómhair 2021 (Re-Opening of School - September 2021)

Plean Freagartha COVID-19 maidir le feidhmiú sábháilte agus inbhuanaithe Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta le fáil anseo

COVID-19 Response Plan for the safe and sustainable operation of Primary and Special Schools available here

Físeáin le comhairle do thuismitheoirí agus do dhaltaí i ngach aoisghrúpa le fáil anseo

Video advice for parents and students at different levels available here

Póstaeir/grafaicí le comhairle do thuismitheoirí le fáil anseo

Posters/graphics advice for parents available here

Comhairle ilteangach do thuismitheoirí le fáil anseo

Multilingual advice for parents available here

Teachtaireachtaí chuig Tuismitheoirí maidir le hIompar Scoile – RSO agus Bunscoileanna le fáil anseo

Communications to Parents regarding School Transport – SEN and Primary available here

Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Bhríde 1917,
Bóthar Feadha Cuilinn,
Raghnallach,
Baile Átha Cliath 6,
D06E8K7

01 497 3390


Suíomh / Location
© 2022 Scoil Bhríde 1917