Ráiteas Misin agus Éiteas na Scoile/School Mission and Ethos Statement

Ráiteas Misin agus Éiteas na Scoile/School Mission and Ethos Statement

Is scoil lán-Ghaelach í Scoil Bhríde, agus mar sin, cuirtear gach gnéith de shaol na scoile i gcrích trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil. Déanann an scoil a dícheall taithí oideachasúil leathan a sholáthar dá páistí ar fad chun a gcumas a fhorbairt go hacadúil, go cruthaitheach, go mothúchánach agus go spioradálta trí éiteas Caitliceach na scoile. San áireamh, tá;

  1. Grá agus mórtas don Ghaeilge.
  2. Tuiscint agus taithí ar an gCultúr Gaelach.
  3. Atmaisféar ionchuimsitheach a thacaíonn le hindibhidiúlacht agus le héagsúlacht an duine.
  4. Spiorad comhoibrithe agus flaithiúil agus an tuiscint go dtugtar aire agus grá gan choinníoll do na páistí.
  5. Meas ar na tréithe indibhidiúla atá ag gach ball den phobal scoile.

Scoil Bhríde is a scoil lán-Ghaelach and therefore all aspects of school life are implemented through the medium of the Irish language on a daily basis. The school will strive to provide a broad educational experience for all its pupils to achieve their full potential academically, creatively, emotionally and spiritually through the Catholic ethos of the school. This will include:

  1. A love for and pride in the Irish Language
  2. A knowledge and the experience of all forms of Irish culture
  3. An inclusive atmosphere which allows for individuality and diversity
  4. A cooperative and generous spirit and the knowledge that each child is cherished unconditionally
  5. A respect for the individual characteristics of all members of our school community at all times.
Feabh 06
2023
La Saoire Poiblí
Feabh 13
2023
Briseadh Meán Téarma
Feabh 21
2023
Searmanas an tSolais
Már 10
2023
Cóineartú R6
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Bhríde 1917,
Bóthar Feadha Cuilinn,
Raghnallach,
Baile Átha Cliath 6,
D06E8K7

01 497 3390


Suíomh / Location
© 2023 Scoil Bhríde 1917